PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Program „Czyste Powietrze” to rządowy projekt, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Obejmuje istniejące oraz nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Realizowany będzie w latach 2018-2029.

Budżet projektu obejmuje 103 mld złotych, z czego:

 • dofinansowania stanowią  63,3 mld zł
 • 39,7 mld zł dostępna będzie w formie pożyczek

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU ?

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz do osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU.

W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowanie obejmie wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na:

 • węzły cieplne,
 • kotły na paliwo stałe (węgiel lub  biomasa),
 • systemy ogrzewania elektrycznego,
 • kotły gazowe kondensacyjne
 • pompy ciepłaDodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż:

 • węzłów cieplnych,
 • kotłów na paliwo stałe,
 • systemów ogrzewania elektrycznego,
 • kotłów gazowych kondensacyjnych
 • pompy ciepła.

WNIOSEK – JAK I GDZIE ZŁOŻYC ?

Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca 2027 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej, wykorzystując do tego celu aplikację internetową: tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW. Przy składaniu wniosku konieczne jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a także użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, konieczne jest wydrukowanie wniosku oraz wysłanie podpisanej wersji papierowej wraz z dołączonymi, wymaganymi załącznikami drogą pocztową lub osobiście w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.

GDZIE I KIEDY MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” ?

Na stronie MOŚ przedstawiany  jest harmonogram spotkań dotyczących realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Materiały informacyjne:

Materiał informacyjny MOS.


KLIKNIJ i SPRAWDŹ NASZ PROGRAM CZYSTE POWIETRZE +